Powrót
Operetka

W. Gombrowicz, Operetka

Teatr Współczesny, Wrocław, 1977na zdjęciu:
Halina Rasiakówna (Albertynka) on a small platform / na małej platformie. Stanisław Jaskułka (Hufnagiel) carried by the Lackeys and the Maids / niesiony przez Lokajów i Pokojówki: Zuzanna Helska, Zdzisław Sośnierz, Bogusław Parchimowicz, Maria Zbyszewska, Barbara Pijarowska...Współpraca z teatrem Helmuta Kajzara i Tadeusza Różewicza, określony i ugruntowany profil artystyczny oraz świetnie przygotowany zespół aktorski, to spadek jaki po Andrzeju Witkowskim otrzymał Kazimierz Braun, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Współczesnego od 1975 r.
Już pierwsza praca reżyserska Brauna - Białe małżeństwo Tadeusza Różewicza okazała się wielkim sukcesem artystycznym i frekwencyjnym (ponad 600 spektakli).
Sukcesami były także kolejne, ambitne realizacje dyrektora: Anna Livia Słomczyńskiego, Matka Courage Brechta, Operetka Gombrowicza, Dziady Mickiewicza, Przyrost naturalny i Pułapka Różewicza, Dżuma Camusa. Helmut Kajzar przygotował m.in. znakomite Odejście Głodomora Różewicza oraz swoje sztuki: Trzema krzyżykami, Villa dei misteri, Teatr metacodzienny - Samoobrona. Braun umiejętnie wykorzystał i rozwinął artystyczny "spadek" po Witkowskim budując jeden z najlepszych teatrów w Polsce, który swoje osiągnięcia prezentował z sukcesami również poza krajem.
Zdjęte po pierwszej próbie generalnej Nienasycenie w reżyserii Wiesława Saniewskiego było ostatnim przedsięwzięciem artystycznym dyrektora Kazimierza Brauna. Po konflikcie z władzą komunistyczną został natychmiast odwołany ze stanowiska. Wraz z nim odeszło z teatru wielu aktorów...

Źródło: http://www.wteatrw.pl/tresc_teatr_historia.php?lang=plO Kazimierzu Braunie: ..."Był dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru im. Osterwy w Lublinie (1971-74). Przez kolejne dziesięć lat !975 - 1985 ) był kierownikiem artystycznym i dyrektorem Teatru Współczesnego we Wrocławiu, który za jego czasów osiągnął znaczne sukcesy. Za swoje przekonania polityczne został zwolniony.Do jego najwybitniejszych przedstawień zaliczano "Annę Livię"Jamesa Joyce'a, "Operetkę" Witolda Gombrowicza, "Dziady" Adama Mickiewicza i "Dżumę" Alberta Camusa"...

Źródło: http://www.absolwenci.sieniu.webd.pl/index.php?show=graduate&which=7457Groteskowy chór:

Wiktor Grotowicz (Prince / Książę Himalay), Grażyna Krókówna (Generl’s Wife / Generałowa), Marlena Milwiw (Chairman’s Wife / Prezesowa), Teresa Sawicka (Pricess / Księżna Himalay), Eugeniusz Kujawski (General / Generalł)

Ostatnia zmiana:
kjaskulka @ sgsp edu pl
2007-07-20Do góry


     Pobierz Firefoksa teraz i podpal sieć!