Powrót
Słupnik

SłupnikPerspektywa ze słupa

Premiery polskich sztuk zdarzają się tak rzadko, że już choćby z tego względu "Słupnik" Andrzeja Marii Marczewskiego zasługuje na uwagę. Na najwyższym piętrze znaczeń wymaga od widza pewnego przygotowania - znajomości Biblii, rozeznania w historii Kościoła, w dziejach religii (nie tylko katolickiej), w prądach gnostycznych, filozoficznych, w kanonie światowej literatury.
Na parterze znaczeń jest inteligentnie skrojoną komedią na temat współczesnej rzeczywistości polskiej, z wieloma aktualnymi akcentami. Konfrontacja tych skrajnie odległych światów daje zamierzony efekt groteski.

"Słupnik" to historia Piotra (Stanisław Jaskułka), człowieka w sile wieku, który odrzuca polski model współczesnej wczesnokapitalistycznej konsumpcji i zaczyna wieść życie w duchowym kontakcie z Najwyższym. W odosobnieniu, jednakże na słupie. Gest Słupnika zwracającego się wprost do Boga, lub rozmawiającego z jego Wysłannikiem (upostaciowaniem? Mindem (Jadwiga Andrzejewska), wywołuje spore poruszenie.

Manifestacyjne odrzucenie wartości, którym hołduje otoczenie, sprawia, że pod słup Piotra ściągają rzesze rozmaitych nawiedzonych. Niestety, także geszefciarzy i kombinatorów, by ten jednostkowy akt zawierzenia wykorzystać dla swych celów Pojawi się żona Piotra, Magda (Mirosława Krajewska, karykaturalne ucieleśnienie rodzimej bisnesswoman, wraz ze swym wspólnikiem Waldim (Jan Jurewicz), osobnikiem jednoznacznie antypatycznym i niebezpiecznym. Do swego interesu (sprzedaż drzazg ze słupa, koszulek, plakatów, kalendarzy z podobizną Słupnika, nagrań jego modlitw) para ta potrafi nawet pozyskać Andrzeja (Michał Breitenwald), przyjaciela Piotra i zdystansowanego do całej sprawy biskupa (Aleksander Mikołajczak) - obietnicą dotacji na sieroty, jednakowoż " na ręce Jego Eminencji". Nawet wyznawcy zasad: Stara (Zofia Rysiówna) i Stary (Leszek Polessa), żyjący na wysypisku śmieci, spauperyzowani naukowcy dadzą się wciągnąć w reklamową szopkę pod słupem, udając przed obiektywami kamer, rodziców Piotra.

Marczewski nie oszczędza nikogo. Młodzież, nawet tak poszukująca prawdy, jak Paweł (Krzysztof Bartłomiejczyk) nie potrafi nadać swemu życiu celu. Maja (Małgorzata Fijałkowska) modli się pod słupem, sypiąc jak z rękawa maksymami o miłości, choć nie wiadomo dokładnie, kogo ma na myśli, mówiąc o Oblubieńcu. Piotr tego, co się dzieje, poniżej szczytu słupa, niestety, nie widzi. Wspaniale wypadła para Starych: Zofia Rysiówna i Leszek Polessa. Bez zarzutu zagrali pozostali wykonawcy.
Janusz R. Kowalczyk
Rzeczpospolita nr 74/1996Msza dla przejedzonych a nie sytych


o sztuce Andrzeja Marii Marczewskiego "Słupnik".

Zdumiewające, że tak naturalnie znalazł się średniowieczny Szymon Słupnik w problematyce współczesnej, i że tak wiele zjawisk dzisiejszych potrafi Andrzej M. Marczewski tą figurą objaśnić.W ukazanym konsumowisku - śmietnisku, dziewięcioro postaci szamocze się na kilku piętrach zaawansowania egzystencjalnego, od eskapizmu (Stary i Stara), aktywności bezrefleksyjnej (biznes Magdy), kultury zrutynizowanej (Piotr), wiary martwej - zdogmatyzowanej (Biskup), przez niepokój (Andrzej), poszukiwanie (Paweł), wysiłek - powołanie (Maja), wreszcie wyzwolenie- wniebowstąpienie (Szymon).
Podziwiam teatralność utworu - upowszednienie symboli, upotocznienie języka, - wizualność i wydajność scenografii,- mistrzowskie rozpisanie dialogów; dyskretny humor,- zaprojektowanie możliwości muzycznych: kwestie Szymona i Mai proszą się, jak psalmy o wykonanie wokalne, a całość o oprawę oratoryjną.
Czytając ostatnie zdanie sztuki, doznałem ulgi-katharsis dokładnie takiej jak kiedyś po słowach: "Ite missa est" - pojąłem, że uczestniczyłem w misterium, a nie w spektaklu teatralnym. Utwór wysoki, w rejonach humanizmu uniwersalnego, ponadchrześcijańskiego; potrzebny jak deszcz na pustyni. Tak, to sztuka O TYM. Moim zdaniem wybitna...
Edward Redliński


Słupnik i myOdnoszę często wrażenie, że polski teatr zamilkł i od kilku lat nie ośmiela się nawet podejmować prób dyskusji na temat naszej współczesności. Powodów jest pewnie mnóstwo: brak polskich sztuk współczesnych, lęk przed ryzykiem finansowym (wystawianie polskich sztuk, często nieznanych autorów, może okazać się katastrofą finansową), a wreszcie wątpliwości ludzi teatru, którzy nie potrafią zdecydować, czym teatr ma być: rozrywką, oazą ducha, azylem, miejscem estetycznych eksperymentów z wyobraźnią?
Do tych i innych kłopotów dochodzi też świadomość bezsilności...
Dawno już minęły czasy, gdy teatr był wokandą, jeśli nie trybuną, gorących sporów, spraw aktualnych, rozmowy z publicznością. Mając to na uwadze, trudno sobie wyobrazić, by reżyser lub dyrektor teatru zaryzykował wystawienie sztuki, która jest współczesna, tekstu, który mówi o nas "tu i teraz" - i to bez kostiumu historycznego, metafor, etc. A jeśli wyobrazić sobie, że sztuka nikogo nie oszczędza, opisuje nędze, kłamstwo, codzienność grzechów - słowem: plajtę duchową narodu. Taki wyczyn zasługuje na miano odwagi.
Andrzej Maria Marczewski zaprosił widzów do Północnego Centrum Sztuki w Warszawie po to, by im powiedzieć, że "wyć się chce". Na dodatek pozbawił publiczność zwyczajowego komfortu: nie ma "Onych" - na scenie jesteśmy "My". Marczewski napisał sztukę-morlitet, w którym zmierzył się z rzeczywistością mentalną Polaków po roku 1989.
Akcję sztuki uruchamia decyzja Piotra Słupnika (Stanisław Jaskułka), który zrywa ze światem. Jak jego poprzednik wybiera sobie miejsce osobne - słup, na którym może się modlić, medytować i rozmawiać z Bogiem. Jest protagonistą, lecz nie staje się głównym bohaterem.
Bohaterem spektaklu Studia Teatru Test jest ludzka menażeria. Odmowa Piotra Słupnika prowokuje, zmusza do działania jego otoczenie.
W reakcjach jego bliskich, w ich rozmowach i planach - jak w soczewce - skupia się ludzka małość, podłość i wszechpotężny "pragmatyzm".
Natychmiast zjawia się żona Piotra - Magda (Mirosława Krajewska) - polska bizneswoman z telefonem komórkowym, która dopiero co wróciła z Paryża. Towarzyszy jej Waldi (Jan Jurewicz) - geszefciarz i nuworysz. W czynie Piotra Waldi wietrzy znakomity interes. W świecie spółek z o.o. i fundacji wszystko staje się towarem - a o sukcesie decyduje rozgłos i media. Jak gorzka ironia brzmią słowa jednej z postaci: "To takie czasy przyszły, że trzeba reklamować nawet Boga?". Przedsiębiorczy Waldi z pośpiechem i wprawą uruchamia machinę biznesu. Zakłada razem z Magdą i Andrzejem (dawnym przyjacielem Piotra) Fundację im. Słupnika. Snuje plany uruchomienia centrum przemysłowo-wypoczynkowego, a dalej Słupnikowego Banku Kredytowego, Słupnikowego Programu Prywatyzacji.
Na oczyszczonym terenie pojawiają się barierki dla pątników, kioski z pamiątkami (koszulki ze Słupnikiem, modlitewniki Słupnika, muzyka medytacyjna Słupnika, etc.). Do Waldi dobrze wie, że wszyscy dla zachowania pozorów czy z prawdziwej potrzeby serca tęsknimy za czymś "innym, lepszym, pięknym". Sam woła do kamer telewizyjnych: "Zmanipulowani, źle głosowali, ale jesteśmy wolni. Chrystus wszystkich kocha. Łączymy się z piękną ideą słupnikostwa".
Czyn Piotra Słupnika zwraca uwagę biskupa (Aleksander Mikołajczak), co skwapliwie wykorzystują twórcy fundacji. Świętoszkowatymi inscenizacjami i obietnicą dotacji dla sierot (z konta fundacji) skłaniają biskupa do pobłogosławienia Słupnika i tego miejsca.

W zgodzie z konwencją moralitetu Marczewski wyostrza, przerysowuje postaci, czyniąc z nich reprezentantów pewnych postaw i grup społecznych. Robi to jednak jawnie, a jego celem nie jest łatwa krytyka. Biskup w "Słupniku" zachowuje do końca rezerwę, choć daje się zwieść pozorom i obietnicom. Ostatecznie Kościół potrzebuje świadectw prawdy, ludzi, którzy praktykują inne niż materialistyczne podejście do życia. Marczewski w "Słupnik" tworzy panoramę całego społeczeństwa. Obok biznesmenów nowego chowu ukazuje też zagubienie i tęsknoty do młodego pokolenia. Paweł - syn Andrzeja (Krzysztof Bartłomiejczyk) - jest pomocnikiem i wyrobnikiem w fundacji. Kiedyś przeżył zawód miłości i teraz: czyta Gombrowicza i wprawie się we wschodnich medytacjach.
Ale nadal tkwi w nim niepokój - jest tym, który dostrzega obłudę ojca i komercjalne cele fundacji. Nie przeciwstawia się jednak - nie chce lub nie ma dość sił. Pod słup przywędrowała też Maja (Małgorzata Fijałkowska) - delikatna dziewczyna, której wrażliwość i potrzeba miłości każą szukać innego wymiaru egzystencji. Jest wrażliwa i zagubiona. Równie chętnie rozczytuje się w "Mistrzu i Małgorzacie", coś szepcze o miłości i Oblubienicu. Miesza pojęcia i plany, a przecież najgłębiej w całej tej grupie wierzy w sens czynu Słupnika. Są wreszcie w sztuce Marczewskiego przedstawiciele dawnego świata: para staruszków - spauperyzowanych inteligentów (świetnie zagrane role Zofii Rysiówny i Leszka Polessy). Stary i Stara grzebią na śmietniku i czytają już od dawna niemodne książki. Przypominają bohaterów "Krzeseł" Ionesco; są żywą tradycją, pamięcią niegdysiejszej inteligencji.
Marczewski jest jednak konsekwentny. Także i oni, dla kawałka chleba, uczestniczą w reklamówkach słupnikowego biznesu. Są starzy i zrezygnowani. Powtarzają: "To teatr nie naszych czasów. Jesteśmy za starzy na to". A jednak pilnie odgrywają przydzielone im przez Waldiego kwestie ojca i matki Słupnika. Z błyskotliwych, potoczyście napisanych dialogów wyłania się obraz rosnącego rozziewu pomiędzy wyznawanymi wartościami i pragmatyzmem codziennym. Starzy wspominają zapadłe w pamięć cytaty z Pisma Świętego, Norwida, Osterwy.
Młodzi wolą Bułhakowa i Fromma. Myśli snują się jednak w powietrzu, ulatują jak babie lato. W finale sztuki Marczewskiego biskup odmawia w imieniu Kościoła uczestnictwa w pilnie przygotowywanej ceremonii.

Akcja "Słupnik" kończy się fiaskiem. Bez sankcji Kościoła, bez uwiarygodnionej idei, nie uda się rozkręcić interesu. W międzyczasie sam Słupnik zaniepokojony gwarem i tłumami turystów wymknie się pilnującym go ochroniarzom. Odejdzie. Pod słupem tkwi grupka osamotnionych i rozczarowanych ludzi. "Jak teraz żyć?" - pyta dawna żona Słupnika.

W spektaklu Marczewskiego - inaczej niż w średniowiecznym moralitecie - dobro nie triumfuje. Jest to raczej pełen niepokoju obraz nas samych. Sceniczne pytanie o codzienną kondycję naszej duchowości, o nasze wybory i poczynania. Jaki cel nam przyświeca?
Jaka jest treść naszych działań? Co będzie, gdy znikną słupnicy, gdy zapomnimy o innej perspektywie naszej egzystencji? Jak na jeden spektakl to sporo.

Grzegorz Z. JanikowskiOstatnia zmiana:
kjaskulka @ sgsp edu pl
2007-02-18Do góry


     Pobierz Firefoksa teraz i podpal sieć!