Powrót
Nagrody im. W. Orkana

Protokół z obrad Kapituły Nagrody im. Władysława Orkana za rok 2005

W dniu 12 czerwca 2006 roku w gabinecie Jarosława Kalinowskiego, wicemarszałka Sejmu zebrała się Kapituła Nagrody im. Władysława Orkana powołana przez Instytut Władysława Orkana afiliowany przy Fundacji im. K. E. Lewakowskiego w składzie:

 1. prof. dr hab. Bolesław Faron - przewodniczący (znawca twórczości Władysława Orkana, autor wielu książek naukowych i publikacji popularyzatorskich, edytor, pedagog, społecznik, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie.)
 2. Adam Bojara (wybitny artysta grafik, malarz i fotografik, organizator życia artystycznego młodych, plenerów, spotkań i sympozjów naukowych, mecenas sztuki tworzonej "za opłotkami stolic")
 3. Stanisław Gawor (dziennikarz i publicysta, długoletni działacz ZMW, współtwórca i animator wielu imprez artystycznych w różnych regionach, b. prezes Fundacji Kultury Wsi, redaktor rocznika "Matecznik")
 4. Tadeusz Górny (laureat Nagrody im. W. Orkana za rok 2004, muzyk , flecista, znany działacz pionu kultury ZMW, twórca popularnej audycji promującej książkę w TVP 3 "Książki z górnej półki", laureat nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 5. Stanisław Jaskułka (znany aktor filmowy i teatralny, popularny odtwórca ról w serialach telewizyjnych, miłośnik sztuki Podhala, niezrównany interpretator poezji ludowej pisanej gwarą)
 6. Jarosław Kalinowski (członek Kapituły Nagrody im. Orkana od początku jej istnienia, wicemarszałek Sejmu RP, przewodniczący Rady Naczelnej PSL, kolekcjoner i mecenas sztuki)
 7. Tadeusz Skoczek (założyciel Instytutu im. Władysława Orkana, twórca domu orkanowskiego w Proszówkach k. Bochni)
 8. prof. dr Jan Sęk (senator Rzeczypospolitej, twórca unikatowego Zakładu Etnografii Politycznej UMCS w Lublinie, założyciel i przewodniczący Rady Senioralnej Fundacji im. Karola Eugeniusza Lewakowskiego, organizator wielu imprez artystycznych - w tym Festiwali Kultury Góralskiej - dobroczynnych i społecznych)Zebranie otworzył marszałek Jarosław Kalinowski witając kapitułę oraz przedstawiając historię i laureatów Nagrody im. W. Orkana z lat ubiegłych.

Sekretarz Kapituły przypomniał protokół z ostatniego posiedzenia Kapituły akcentując nazwiska kandydatów do nagrody z roku ubiegłego, którzy zostali nominowani: Stanisław Franczak (zgłoszony przez Krakowski Klub Artystyczno Literacki) i Maria Paluchowa (zgłoszona przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie)

Członkowie Kapituły zgłosili do nagrody ponadto następujące osoby:

 • Stanisław Gawor: poetę, rzeźbiarza i animatora kultury z miejscowości Tarnowo na Chełmszczyźnie Stanisława Dobrowolskiego
 • Bolesław Faron: poetę pochodzącego z Sandomierszczyzny związanego ze Śląskiem, rekomendowanego też przez laureata Nagrody im. Orkana - Józefa Barana, autora wielu tomów wierszy Wacława Kostrzewę
 • Jan Sęk: za serię książek o Janie Pawle II oraz za niezwykle interesującą serie dziesięciotomowe - Historię Literatury Polskiej i Historię Literatury światowej redagowane w Bochni , Wydawnictwo SMS z Gdowa
 • Stanisław Jaskułka: wybitnego działacza regionalistycznego, strażnika pamięci o Władysławie Orkanie, poetę, publicystę, dyrektora Muzeum im. Orkana w Rabce, Jana Fudalę
 • Adam Bojara: organizatora ludowego sanktuarium w Kałkowie w Świętokrzyskiem, twórcę ludowego, organizatora plenerów malarskich i rzexbiarskich, opiekuna niepełnosprawnych artystów ks. Andrzeja Wróblewskiego
 • Tadeusz Skoczek: twórcę Festiwali Dialogu Czterech Kultur, znanego łódzkiego adwokata, długoletniego przewodniczącego Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej, mecenasa sztuki artystów wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych, twórcę wielu ekumenicznych imprez dyskusyjnych, seminariów naukowych i konferencji, właściciela prestiżowego klubu artystycznego "Jazzga" w Łodzi, człowieka wielkiego duchem Witolda KnychalskiegoKapituła, po wyczerpującej dyskusji postanowiła przyznać nagrody za rok 2005 w następujący sposób:

Nagrodę pierwszego stopnia:

 • Witoldowi Knychalskiemu Za stworzenie platformy nieskrępowanej prezentacji idei współpracy międzykulturowej podczas Festiwalu Dialogu Czterech Kultur (polskiej, żydowskiej, rosyjskiej i niemieckiej), za stworzenie marki nowoczesnej imprezy ekumenicznej w Polsce, za inspirujące plany współpracy międzynarodowej w założonej Fundacji " Łódź Ziemia Przyszłości"

Wyróżnienia honorowe:

 • Janowi Fudali Za wieloletnie znakomite wywiązywanie się z dobrowolnie przyjętej funkcji "Strażnika pamięci" myśli i idei propagowanych przez Władysława Orkana, obronę wartości regionalnych i lokalnych, za działalność artystyczną, społeczną i organizatorską, za mecenasowanie kulturze i sztuce ludowej oraz za nieustępliwość i wierność raz obranej drodze.
 • Wacławowi Kostrzewie Za wieloletnią działalność artystyczną, za pokazanie współczesnym nieprzemijających wartości jakie tkwią w twórczości poetyckiej, za przywiązanie w wierszach do idei podstawowych: swoich korzeni, tradycji humanistycznej, etosu pracy; za przypomnienie, że poetą się jest zawsze, bez względu na rodzaj wykonywanego zajęcia.

Kapituła postanowiła aktu wręczenia dokonać 15 lipca 2006 roku, o godzinie 12.00, w Galerii Władysława Hasiora w ZakopanemOstatnia zmiana:
kjaskulka @ sgsp edu pl
2007-03-01Do góry


     Pobierz Firefoksa teraz i podpal sieć!