Powrót
Międzynarodowy Tydzień ¦wiadomo¶ci Nowotworów Mózgu

27 października 2011r.

Patronat Honorowy objęła Małżonka Prezydenta RP

Pani Anna Komorowska.

Komunikat prasowy

"Neuroradiochirurgia w leczeniu guzów mózgu - dziś i jutro"Międzynarodowy Tydzień Świadomości Nowotworów Mózgu, skłania do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych z guzami mózgu w Polsce oraz na edukację społeczną w zakresie diagnostyki obrazowej i współcześnie dostępnych metod leczenia. Dane epidemiologiczne pokazują, że corocznie blisko 3000 osób w Polsce dowie się, że rozwija się u nich nowotwór złośliwy mózgu…

Rocznie u około 7 osób na 100 tysięcy zdiagnozowane zostaną pierwotne i złośliwe nowotwory mózgu, a ponad 9 osób na 100 tysięcy zachoruje na niezłośliwe guzy.

W Polsce 5 lat od diagnozy pierwotnego nowotworu mózgu przeżyje 12 % mężczyzn i 19% kobiet. Należy podkreślić, że pierwotne nowotwory mózgu są bardzo istotnym problemem onkologii dziecięcej w Polsce - to drugi co do częstości występowania (po białaczce), nowotwór złośliwy wieku dziecięcego. Guzy stanowią około 20% zachorowań u dzieci i są przyczyną ¼ zgonów nowotworowych. Według statystyk Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem - Polska jest obciążona wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwór mózgu, zajmując 4. miejsce pod względem częstości występowania tego schorzenia. Szacunki epidemiologiczne są pesymistyczne - liczba chorych w Polsce najprawdopodobniej będzie rosła. Wiąże się to z coraz większą grupą ludności po 65. roku życia oraz zwiększeniem ekspozycji na czynniki rakotwórcze.

Mając na uwadze powyższe dane szczególnego znaczenia nabierają nowe, bezpieczne i jak najmniej inwazyjne metody leczenia oraz wczesna diagnostyka zmian.W przypadku każdej choroby nowotworowej wczesna diagnoza zwiększa szansę na skuteczne leczenie. Dlatego w sytuacji zaobserwowania u siebie niepokojących objawów, opisanych w materiale, należy niezwłocznie szukać pomocy lekarza i poddać się badaniom diagnostycznym w ośrodku wyposażonym w nowoczesny sprzęt, który umożliwia rozpoznawanie wczesnych zmian.

Diagnoza "guz mózgu" zawsze wiąże się z ogromnym stresem zarówno dla osoby chorej, jak i najbliższej rodziny. Kolejnym etapem jest poszukiwanie informacji na temat dostępnych metod leczenia.

Na świecie, każdego roku, ponad 50 tysięcy pacjentów leczonych jest nieinwazyjną metodą Gamma Knife®. W Polsce tylko w jednym ośrodku - Centrum Radiochirurgii Allenort w Warszawie - istnieje możliwość leczenia tą techniką neurochirurgiczną. Pierwsze zabiegi z wykorzystaniem Gamma Knife, jeszcze na zasadach komercyjnych, wykonywane były w marcu 2011 roku. Od 5 sierpnia 2011 roku leczenie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W sumie, do początku października 2011 roku, wykonano 94 procedury leczenia, z których skorzystali pacjenci z 15 województw. Najmłodsza pacjentka miała 16 lat, a najstarszy pacjent 83 lata. Średnia wieku pacjenta wynosiła 58 lat. W grupie chorych poddanych zabiegom przeważały kobiety stanowiąc 82% wszystkich osób, u których przeprowadzono procedurę Gamma Knife. Do tej pory najczęściej rozpoznawalnymi i leczonymi zmianami były guzy oponiaki (54 przypadki) oraz guzy nerwiaki (11 przypadków).

Przeprowadzono też 7 zabiegów napromieniania mnogich guzów mózgu. Obecnie na leczenie oczekuje ponad 200 pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do procedury Gamma Knife. Centrum Radiochirurgii Allenort w Warszawie jest w stanie przeprowadzić około 1 000 zabiegów rocznie.

Podczas konferencji pacjenci, u których przeprowadzono leczenie metodą Gamma Knife® podzielili się swoimi opiniami na temat wykonanych zabiegów. Jednocześnie zespół lekarzy Kliniki Neuroradiochirurgii Allenort przedstawił dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań na guzy mózgu w Polsce, nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia we wczesnym wykrywaniu zmian patologicznych mózgu. Poruszony został również temat roli wsparcia psychicznego w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Ponadto podsumowane zostało 7-miesięczne funkcjonowanie wysokospecjalistycznego Centrum Radiochirurgii Allenort w odniesieniu do potrzeb i dostępności leczenia dla pacjentów. Omówione zostały również kierunki rozwoju neuroradiochirurgii w Polsce i na świecie.

Inicjatorami obchodów tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Świadomości Nowotworów Mózgu w Polsce są Fundacja Urszuli Jaworskiej oraz Kliniki Neuroradiochirurgii Allenort, które 27 października 2011r. w Centrum Radiochirurgii Allenort (ul. Kondratowicza 8, budynek H) zorganizowały konferencję prasową pt.: "Neuroradiochirurgia w leczeniu guzów mózgu - dziś i jutro". Partnerem kluczowym konferencji był Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. W dyskusji udział wzięli organizatorzy: Urszula Jaworska - założycielka Fundacji Urszuli Jaworskiej, dr n. med. Grzegorz J. Goryszewski - Prezes Zarządu Grupy Allenort oraz Teresa Maria Bogiel - Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie, a także: prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek - Dyrektor Centrum Radiochirurgii Allenort, dr Maciej Bujko - specjalista neurochirurg, Centrum Radiochirurgii Allenort, dr n. med. Sebastian M. Dzierzęcki - specjalista neurochirurg, Centrum Radiochirurgii Allenort, dr Maciej Jakuciński - specjalista z zakresu diagnostyki obrazowej, Centrum Radiochirurgii Allenort, mgr Mariola Kosowicz - psychoonkolog, psychoterapeuta, Kierownik Zakładu Psychoonkologii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Na konferencji obecni byli pacjenci z guzami mózgu, którzy podzielili się swoimi odczuciami i doświadczeniami po przeprowadzonym zabiegu usunięcia guza z użyciem Gamma Knife®. Ponadto w konferencji uczestniczyli bliscy pacjentów, którzy opowiedzieli, jak wyglądało towarzyszenie bliskim podczas leczenia oraz opieka nad chorym po zabiegu. Obecni byli również pacjenci, którzy oczekują na wykonanie zabiegu.

W konferencji wzięli też udział Ambasadorzy chorych z guzami mózgu, a wśród nich m.in.: Tomasz Ciachorowski, Monika Dryl, Ewa Gorzelak-Dziduch, Marzanna Graff, Stanisław Jaskułka, Aleksander Mikołajczak, Karolina Nowakowska, Anna Oberc. Po zakończeniu konferencji nastąpiło uroczyste wypuszczenie przez prelegentów i Ambasadorów chorych z guzami mózgu 150 balonów na znak solidarności z osobami, które zmagają się z guzami mózgu, jak również z tymi które odeszły po latach walki z chorobą.

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Świadomości Nowotworów Mózgu planowane jest również spotkanie Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej z pacjentami z guzami mózgu. W spotkaniu oprócz pacjentów wezmą również udział organizatorzy konferencji prasowej.

http://ddc.com.pl/index.php?News&NewsId=22Do góry


     Pobierz Firefoksa teraz i podpal sieć!