Powrót
Dożynki prezydenckie

Dożynki

Ostatnie terminy z moim prowadzeniem:

15.09.1991 Wiśniowa Góra

11.09.1994 Łódź (org. ŁDK)

26.08.1995 Łódź

16.09.1995 Bratoszewice

15.09.1996 Żgów

08-09.09.2001 Spała (dożynki prezydenckie)

07-08.09.2002 Spała (dożynki prezydenckie)

13-14.09.2003 Spała (dożynki prezydenckie)

11-12.09.2004 Spała (dożynki prezydenckie)

17-18.09.2005 Spała (dożynki prezydenckie)

24-25.09.2011 Spała (dożynki prezydenckie)Po raz pierwszy Dożynki Prezydenckie w Spale zorganizowane zostały w drugą niedzielę września w 1927 roku z inspiracji ówczesnego Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Nie było wówczas żadnych centralnych scen. Wieniec dożynkowy prezydentowi zaniesiono przed jego rezydencję, a kapele i delegacje dożynkowe, które zjechały do Spały rozłożyły się po prostu na łąkach, trawnikach i w lasach grając, śpiewając i tańcząc do późnych godzin nocnych. Ten styl dożynek przetrwał do 1938 roku. W drugą niedzielę września roku następnego Niemcy podchodzili już pod Warszawę, a Spała była już zajęta.

Po wojnie nie było prezydenta, nie było więc dożynek. Organizowano przez pewien czas centralne imprezy dożynkowe, ale i z tej tradycji w końcu zrezygnowano.

Dożynki Prezydenckie zostały reaktywowane w Spale z inicjatywy Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 2000 roku.

DOŻYNKI PREZYDENCKIE SPAŁA 2011

24-25 września 2011

Spalskie dożynki odbywały się pod patronatem prezydenta Polski, w niedzielę w Spale nie mogło więc zabraknąć pary prezydenckiej Anny i Bronisława Komorowskich. Nad Pilicę dotarli przed południem, złożyli kwiaty pod kamieniem prezydenta Ignacego Mościckiego, spotkali się z przedstawicielami spalskich organizacji oraz przeszli Aleją Twórców Ludowych, która była jedną z atrakcji tegorocznych dożynek.

http://www.powiat-tomaszowski.pl/content.php?sid=f6912ed962b458ee6f8cca4c31b5043c&tr=cl&cms_id=1154&p=&lang=plVI DOŻYNKI PREZYDENCKIE

SPAŁA - 17 - 18 WRZEŚNIA 2005 ROK


fot: PAP Grzegorz Michałowski

Tegoroczne Dożynki Prezydenckie w Spale odbędą się w nieco innym niż planowano terminie, w trzecią niedzielę, 18 września. Wcześniejsze terminy nie były możliwe ze względu na sesję Rady ONZ a także zaplanowaną, pożegnalną w tym charakterze, wizytę prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Dożynkowa niedziela rozpocznie się mszą. Dary ziemi poniesie przed ołtarz delegacja gminy Inowłódz. Tomaszów zapowiedział liczne kursy dożynkowego pociągu retro. Potem uczestnicy pójdą na miejsce głównego ceremoniału dożynkowego i uroczystości wieńcowej, które odbędą się jak zwykle na stadionie w spalskim Centralnym Ośrodku Sportu. Nad jej organizacją czuwa kancelaria prezydenta.

Główny ceremoniał poprowadzi tradycyjnie już Stanisław Jaskułka a ozdabiał go będzie ludowy zespół artystyczny SGGW "Promni".

Wystąpi minister rolnictwa i rozwoju wsi Jerzy Pilarczyk a następnie, po raz ostatni temu prezydentowi, wręczony zostanie bochen chleba i inne pożytki z pól. Dożynkowe wieńce otrzyma prezydent a także minister rolnictwa i komisarz Unii Europejskiej. Ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Zwycięzcy otrzymają nagrody od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Rolnikom, i osobom zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wręczy on także odznaczenia państwowe. Cała reszta będzie imprezami towarzyszącymi i głównym ich koordynatorem jest w tym roku Ministerstwo Rolnictwa i Centrum Doradztwa Rolniczego. Rozpoczną się one w sobotę. W Spale odbędzie się w tym dniu seminarium na temat preferowanego w Unii Europejskiej rolnictwa ekologicznego, organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajową Radę Izb Rolniczych i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W tym samym dniu rozpoczną się też występy artystyczne na scenie nad spalskim stawem. Czynna tam będzie, również w niedzielę, wystawa sprzętu rolniczego i udział twórców rękodzieła ludowego. Nowością będzie organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa kiermasz żywności regionalnej.

Źródło informacji: Tomaszowski Informator TygodniowyPrezydent RP Aleksander Kwaśniewski wraz z małżonką uczestniczył w Święcie Plonów w Spale. Oprócz pary prezydenckiej w uroczystościach dożynkowych udział wzięli m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Józef Jerzy Pilarczyk, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Dożynki Prezydenckie w Spale odbyły się po raz szósty i są kontynuacją dożynek sprzed II wojny światowej. Oficjalnym uroczystościom dożynkowym towarzyszyły liczne imprezy m.in. pokazy sprzętu rolniczego, prezentacje kuchni regionalnych, swoi stoiska mieli także ludowi twórcy. (Gazeta Wyborcza Łódź, 19.09.2005, s. 3)Niedzielne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kaplicy Polowej AK przy Kościele Prezydentów RP o godzinie 11.00, w której wzięli udział dostojnicy państwowi i zaproszeni goście. Następnie barwny Korowód Dożynkowy został poprowadzony przez Parę Prezydencką na miejsce Głównego Ceremoniału Dożynkowego (Stadion Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale). Po wysłuchaniu Hymnu Państwowego nastąpiły kolejno wystąpienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Józefa Jerzego Pilarczyka oraz Prezydenta RP, Pana Aleksandra Kwaśniewskiego.Na zakończenie oficjalnych uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe rolnikom i osobom zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Całość uroczystości uświetnił występ Ludowego Zespołu Artystycznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego "Promni"Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/V DOŻYNKI PREZYDENCKIE

SPAŁA - 12 WRZEŚNIA 2004 ROK

12 września w Spale odbyły się V Dożynki Prezydenckie, które są uroczystością z okazji ukończenia zbiorów zbóż. Dożynki Prezydenckie w Spale organizował przed II wojną światową w latach 1927-1938 prezydent Ignacy Mościcki. Po 62 latach, w 2000 roku, reaktywowano tę tradycję.

V Dożynki Prezydenckie rozpoczęła Msza Św. w Kaplicy Polowej AK przy Kościele Prezydentów Rzeczpospolitej w Spale (Województwo Łódzkie). Wziął w niej udział prezydent Aleksander Kwaśniewski z małżonką. W czasie Mszy Św. poświęcone zostały wieńce ze zbóż, symbolizujące roczny plon.
Oficjalnym uroczystościom towarzyszyły liczne imprezy, m.in. pokaz sprzętu rolniczego, prezentacja kuchni polskiej, swoje stoiska mieli także ludowi twórcy. Można było skosztować oryginalnych potraw, kupić ludowe wycinanki, zagrać w loteriach fantowych.

Oprócz pary prezydenckiej w uroczystościach dożynkowych udział wzięli m.in. minister rolnictwa Wojciech Olejniczak, polski komisarz w Unii Europejskiej Danuta Huebner, a także przedstawiciele organizacji rolniczych z UE.

Dożynki mają zapewnić urodzaj na rok następny. Niestety obecnie dożynki zatraciły obrzędowy charakter i przypominają festyn ludowy. Odbywają się w prawie każdym powiecie.

/Tomasz W. Woźniak/

Źródło:

www.pmedia.pl/showludzie.php

P R O G R A M

11.00 - 11.55 Msza Święta - Kaplica Polowa AK przy Kościele Prezydentów RP.

12.00 - 12.40 Przemarsz Korowodu Dożynkowego na miejsce Głównego Ceremoniału Dożynkowego.

13.00 - 15.30 Główny Ceremoniał Dożynkowy - Stadion Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale. Występuje: Ludowy Zespół Artystyczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - "Promni".

Prowadzenie: Stanisław Jaskułka.

 • Hymn Państwowy - Wykonuje Harcerska Orkiestra Dęta z Uniejowa, woj. łódzkie.
 • Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Wojciecha Olejniczaka
 • Uroczyste wręczenie bochna chleba oraz innych pożytków z pól Prezydentowi RP
 • Wystąpienie Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Wręczenie wieńców dożynkowych Prezydentowi RP oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta
 • Przywitanie Pary Prezydenckiej z grupami wieńcowymi. Wręczenie nagród i listów gratulacyjnych przez Prezydenta RP zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy
 • Występy Ludowych Zespołów Artystycznych.

  IMPREZY TOWARZYSZĄCE DOŻYNKOM PREZYDENCKIM.

  11 września 2004 roku

  • Seminarium dla rolników na temat: "Grupy producentów rolnych - szansą dla polskich rolników w Unii Europejskiej". Organizatorami seminarium są: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowa Rada Izb Rolniczych i Krajowe Centrum Doradztwa i Rozwoju Rolnictwa.

  12 września 2004 roku

  • Centrum Informacyjno - Szkoleniowe dla Rolników - organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucje rządowe działające na rzecz rolnictwa i organizacje rolnicze.
  • Wystawa Sprzętu Rolniczego - organizator: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
  • Biwak Harcerskich Drużyn Wiejskich na temat "Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym" - organizator: Związek Harcerstwa Polskiego i Państwowa Inspekcja Pracy.
  • Wystawa twórców ludowych - organizator: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
  • Występy Zespołów Ludowych - organizator: Marszałek Województwa Łódzkiego i Łódzki Dom Kultury.
  • Kiermasz Kuchni Regionalnych - organizator: KZRKiOR - Koła Gospodyń Wiejskich.
  • Prezentacja monety okolicznościowej - Dożynki polskie - organizator: Mennica Państwowa S.A.

  W trakcie całych dożynek Spała jest dostępna dla publiczności.

  Źródlo:

  http://www.lodzkie.pl/lodzkie/news/archiwum/news0654.html  Spała 2003

  16-09-2003  Po raz kolejny w Spale na pięknej łódzkiej ziemi, odbyły się doroczne uroczystości dożynkowe z udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z małżonką.  Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, władz państwowych, wojewódzkich, partii politycznych, związków i organizacji rolniczych, samorządów lokalnych oraz parlamentarzyści. W tak doborowym towarzystwie nie zabrakło delegacji Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, na czele z Prezesem Andrzejem Górczyńskim, który pełnił zaszczytną funkcję Asystenta Starosty Dożynek Prezydenckich.  Gospodarzem tegorocznych dożynek był Roman Jagieliński, przewodniczący Partii Ludowo-Demokratycznej, który przewodnicząc komitetowi organizacyjnemu, pilnie czuwał nad realizacją całości przygotowań.

  Starostowie Dożynek, Maria Mularska i Stanisław Wyrębski przekazali parze prezydenckiej okazały bochen chleba. Prezydent Aleksander Kwaśniewski zgodnie ze staropolskim obyczajem przyjął podarowany chleb i podziękował rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony. Zapowiedział również swą obecność na przyszłorocznym święcie rolników, ponieważ jest to nasza tradycja i podkreślenie naszej odrębności narodowej. Będzie to święto szczególne gdyż Polska będzie już należeć do Unii Europejskiej.  Źródło:

  http://www.izbarolnicza.lodz.pl/index.php/item/184  Spała 2002

  07-08.09.2002  Już po raz trzeci w Spale odbyły się ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie. Pierwsze ogólno-polskie Święto Plonów w Spale obchodzono w 1927 r. i od tego czasu do 1938 r. ich gospodarzem był Prezydent II Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki.

  W tym roku przypadła okrągła 75. rocznica pierwszych spalskich dożynek. Uroczystości, które odbyły się 8 września, uświetniła obecność pary prezydenckiej. Dożynki rozpoczęła msza święta w intencji rolników i Polski, która została odprawiona w Kaplicy Polowej AK przy Kościele Prezydentów w Spale. Po zakończeniu mszy uformowany korowód dożynkowy przemaszerował na teren stadionu COS - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Para prezydencka, starostowie, główni dożynkowi goście i gospodarze pojechali tam okazałymi bryczkami w asyście szwadronu kawalerii, witając tłumy, które zgromadziły się wzdłuż trasy przejazdu.

  . Symboliczny bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, Prezydent otrzymał z rąk starostów dożynek: Urszuli Białobok - ze Stadniny Koni w Michałowie i Grzegorza Krasonia z Piasków k. Piotrkowa Tryb., właściciela specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczego, Mistrza Krajowego Agroligi 2001.

  Gospodarz dożynek - Aleksander Kwaśniewski podziękował rolnikom "za to, że obdarowali nas swoimi plonami". Prezydent RP obiecał, że uczyni wszystko, aby bochen polskiego chleba dzielony był sprawiedliwie, aby nikomu go nie zabrakło, aby był znakiem naszego pokoju, bezpieczeństwa i nadziei na dobre dziś i jutro. "Przybywamy tu wszyscy - mówił Prezydent - by łamać się chlebem z ziarna, wyrosłego na polskiej ziemi. Piękny to zwyczaj i symboliczna jest jego wymowa". Gospodarz dożynek podkreślił, że tegoroczne Święto Plonów ma charakter szczególny, gdyż obchodzimy je po wyjątkowo udanych zbiorach.

  W części artystycznej obchodów dożynkowych uczestnicy mogli podziwiać występy zespołów pieśni i tańca.

  Dożynkom Prezydenckim towarzyszyło szereg innych imprez. Już 7 września odbyła się organizowana przez SGGW w Warszawie, WODR w Bratoszewicach oraz Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Centrum Promocji Wsi i Rolnictwa w Spale, konferencja naukowa pt. "Ważniejsze problemy rozwoju produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską".

  Swoje wyroby prezentowali twórcy ludowi. Na scenach obok terenu wystawowego można było obejrzeć występy zespołów ludowych i gwiazd estrady.

  Tegoroczne dożynki przebiegły w radosnym, świątecznym nastroju. Wspaniale nawiązały do tradycji. Zadowoleni powinni być organizatorzy i uczestnicy. Impreza rozwija się z każdym rokiem i jest organizowana z coraz większym rozmachem. Rosnąca jej popularność daje nadzieję, że dożynki zagoszczą w nadpilickim kurorcie na stałe.

  To dobrze, że została reaktywowana tradycja Dożynek Prezydenckich. Jest to bowiem znakomita okazja do prezentacji kultury wsi polskiej oraz promocji naszego regionu.  Jadwiga Siwińska

  Zespół Metodyki i Szkolenia

  Piotrków Tryb.

  Źródło: http://www.wodr-bratoszewice.agro.pl/rada/RADA10_2002/serwis.htm
  Spała 2001

  Prezydent Aleksander Kwaśniewski uczestniczył w niedzielę w Ogólnopolskim Święcie Plonów - Dożynkach Prezydenckich w Spale (woj.łódzkie)

  Prezydent, który uczestniczył w niedzielę w Spale (woj.łódzkie) w Ogólnopolskim Święcie Plonów - Dożynkach Prezydenckich powiedział, że tworzenie nowych miejsc pracy na wsi, rozwój oświaty rolniczej i systemu edukacji dostępnej dla całej wiejskiej młodzieży, winno należeć do priorytetów polityki państwa. "O naszej przyszłości będą decydować rolnicy gospodarni, otwarci na zmiany, przedsiębiorczy, dobrze zorganizowani w grupach producenckich, spółdzielniach, organizacjach branżowych. Tylko wówczas działając razem, a nie w rozproszeniu, można uzyskać największe korzyści z działalności rolniczej, tego wymaga gospodarka rynkowa i tego uczy doświadczenie wielu krajów europejskich" - powiedział Kwaśniewski do zgromadzonych na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale rolników z całej Polski.  Jego zdaniem, aby polskim rolnikom żyło się lepiej, konieczne jest także wprowadzenie rozwiązań pozwalających przewidywać warunki ekonomiczne dla prowadzenia działalności rolniczej. Prezydent wyraził zaniepokojenie faktem, iż polska wieś nie jest gotowa do wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym tych z programu SAPARD. "Oczekuję, że zostaną podjęte takie działania, które pozwolą pokonać te opóźnienia. Interes naszego kraju wymaga, byśmy szczególnie starannie wykorzystywali wszystkie szanse na otrzymanie środków z unijnych funduszy pomocowych" - powiedział. Podczas uroczystości Kwaśniewski zachęcał zgromadzonych do jak najliczniejszego uczestnictwa w wyborach parlamentarnych. Prezydentowi towarzyszyła małżonka - Jolanta, minister rolnictwa Artur Balazs, organizator dożynek, przewodniczący Partii Ludowo - Demokratycznej Roman Jagieliński oraz szef Unii Pracy Marek Pol. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta. Potem korowód dożynkowy, który otwierał prezydent z żoną jadący bryczką i ułani, przeszedł na stadion. Tam Kwaśniewskiego obdarowano chlebem i solą oraz wieńcem ze zbóż w kształcie kobiety. Minister Balazs otrzymał od rolników wieniec w kształcie koguta. Dożynki Prezydenckie w Spale przed II wojną światową, w latach 1927-38, organizował prezydent Ignacy Mościski. W ubiegłym roku - po 62 latach - reaktywowano tradycję.  Źródlo:

  http://pap.sprintnet.pl/article/obyczaje/article.php/id_item_tree  Spała 2000  DOŻYNKI PO PREZYDENCKU
  10 września, po sześćdziesięciu dwu latach dożynki wróciły do Spały.
  Prezydent Aleksander Kwaśniewski przyjechał tuż przed zaplanowaną na godz.10 mszą świętą. Jeszcze przed nabożeństwem para prezydencka zwiedziła spalski kościółek, w którym pozostawiła dar w postaci kielicha mszalnego. Nabożeństwo dziękczynne w intencji rolników koncelebrował i homilię wygłosił ksiądz prałat Augustyński. Kaplica polowa AK, miejsce kościelnej celebry i jej bezpośrednie otoczenie wypełnione było tłumami ludzi.  Po nabożeństwie, uformowany korowód dożynkowy przemaszerował na teren stadionu dożynkowego, w który przemienił się stadion Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. No może nie wszyscy przemaszerowali, gdyż w trzech bryczkach, w asyście szwadronu kawalerii jechali główni dożynkowi goście i gospodarze. Przekazanie gospodarzowi dożynek chleba wypieczonego z tegorocznych zbóż jest jednym z głównych dożynkowych akcentów. Wieniec dla prezydenta wręczała delegacja z Twardej. Dożynkowe wieńce otrzymali również Leszek Miller, reprezentant sejmu i Jerzy Adamski reprezentujący tu wyższą izbę parlamentu. I tak nadszedł czas zabawy. Scenę przejęły zespoły prezentujące muzykę, taniec i piosenkę ludową. Występowały między innymi (przy wielkim aplauzie publiczności i licznych bisach) zespoły "Mazowsze" i "Harnam". Uroczystości na stadionie jakkolwiek najważniejsze nie były jedynymi mającymi tego dnia miejsce w Spale.
  Jak nieoficjalnie wiemy tablica pamiątkowa poświęcona prezydentowi Mościckiemu jest pierwszym elementem czegoś znacznie większego, doprowadzenia do odbudowy prezydenckiego pałacu w Spale. Gdy jedni uczestniczyli w dziękczynnej mszy świętej, a później uroczystościach na stadionie czy też w spotkaniu z Jolantą Kwaśniewską, gros spalskich gości wędrowało dożynkowymi ulicami odwiedzając liczne wystawy, stragany, ogródki gastronomiczne, przysłuchiwało się występom odbywającym się na trzech scenach.


  Na czas dożynek spalska szkoła przemieniła się w centrum wystawowe. Tu można było obejrzeć arcyciekawą wystawę Andrzeja Kobalczyka "Magiczna Spała". Tu można było również obejrzeć prace członków tomaszowskiego SAP-u i indywidualną Stanisława Wasilewskiego. Wystaw było znacznie więcej. Teren szkoły okupowali tego dnia również pszczelarze. Tu można było poznać pasjonującą historię "o tym jak miód powstaje", posmakować miodu (nie tylko na kromce chleba) i posłuchać dobrej nie tylko ludowej muzyki. Scena mała (koło żubra) tętniła życiem w godzinach popołudniowych. Dzień wcześniej odbywały się Tuwinalia, a w niedzielę scenę przejęły zespoły i kapele ludowe. Największe zainteresowanie wzbudził recital Andrzeja Rybińskiego z zespołem "Colorado". Licznie zebrana publiczność razem z artystą śpiewała jego stare przeboje, wyrażając tym samym do nich nieustający sentyment. Nie sposób choćby jednym zdaniem wspomnieć o wszystkich gastronomiczno-wystawienniczo-zabawowych punktach.
  Pierwsze powojenne spalskie dożynki są już historią. Organizatorzy mogą mówić o sukcesie. Było gwarno i wesoło. I co najważniejsze bezpiecznie.
  Jan M. Kalbarczyk Foto: Stefan Marcinkowski

  Bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów wręczyli Prezydentowi RP starostowie dożynek. Główny wieniec wręczyła Prezydentowi RP delegacja z województwa łódzkiego, którą tworzył zespół "Sami swoi" z Twardej z okolic Tomaszowa, ubrany w stroje opoczyńskie. Wieńce wręczono również przedstawicielom sejmu, senatu, rządu oraz przedstawicielowi Unii Europejskiej.

  W dożynkach były i opoczyńskie akcenty. Jak już wspomnieliśmy było dwóch etnografów odpowiedzialnych za całą część artystyczną: dr Bogdan Matłowski z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Wojciech Łuczkowski, dyr. Muzeum Regionalnego w Opocznie. Zdaniem dr. Łuczkowskiego to dobrze, że została reaktywowana tradycja Dożynek Prezydenckich. Jest to bowiem znakomita okazja do prezentacji kultury wsi polskiej, która, co by tu nie mówić, w natłoku innych propozycji kulturalnych po prostu zaczyna zanikać. Zanika również tradycja plecenia wieńcy dożynkowych, które kiedyś robione były na kształt kapliczek i snopów zżętego zboża.

  Szkoda. że dożynki stały się areną rozgrywek politycznych.

  .

  http://cosspala.com.pl/dozynki.htm

  Ostatnia zmiana:
  kjaskulka @ sgsp edu pl
  2005-10-03  Do góry


       Pobierz Firefoksa teraz i podpal sieć!