Powrót
Międzynarodowy Konkurs Heligonistów :: Węgierska Górka

VI Międzynarodowy Konkurs Heligonistów

25 lipca 2010r. odbył się "Międzynarodowy Konkurs Heligonistów", będący finałem projektu pn. "Heligonka-unikalny instrument muzyczny łączący Czechów i Polaków". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, współfinansowany został ze środków EFRR (85%) oraz budżetu państwa (10%). Główny cel projektu to poszerzenie współpracy pomiędzy społecznościami z regionu trans granicznego: Węgierską Górką i Mostami u Jablonkova.

Ideą samego konkursu była popularyzacja i rozpowszechnianie gry na instrumencie jakim jest heligonka, a także przybliżenie i zachowanie tradycyjnej muzyki, śpiewu oraz stroju regionalnego górali polskich, słowackich i czeskich. W ramach projektu realizowanego od kwietnia br. uczono w miejscowościach partnerskich Polski i Czech gry na heligonce. Warsztaty prowadzone przez wybitnych specjalistów Czesława Pawlusa oraz Romana Capka cieszyły się dużym zainteresowaniem. To nie wszystko. Uczestnicy projektu po obu stronach granicy uczyli się także języków - Czesi polskiego, a Polacy czeskiego, poznając przy tym kulturę, historię, sztukę i atrakcje partnerskiego regionu. 
Uroczystego otwarcia imprezy dokonały władze Gminy Węgierska Górka w osobach: Piotr Tyrlik - Wójt Gminy oraz Jego Zastępca Marian Kurowski. Część konkursowa rozpoczęła się o godz. 15 w "Karczmie pod Baranią". Poprzedził ją barwny korowód oraz koncert orkiestr dętych z Trzebini, Żabnicy oraz Mostów u Jablunkova. Tuż przed konkursem odegrany został Hymn Heligonek zaaranżowany przez Łukasza Golca, inspirowany muzyką ludową z Polski, Czech i Słowacji. 30 wykonawców uczestniczących w konkursie zapowiadał miłośnik i znawca folkloru, aktor Stanisław Jaskułka.

http://zywiecczyzna.pl/szczegoly.php?10375

Fotorelacja z V Międzynarodowego Konkursu Heligonistów, który w niedzielę 26 lipca 2009r. w odbył się w Karczmie "Pod Baranią"

Wyniki V Międzynarodowego Konkursu Heligonistów - 26.07.2009r.

http://zywiecczyzna.pl/szczegoly.php?8590

IV Festiwal Heligonistów

Heligonki 09.08.2008

Heligonka to jeden z najstarszych typów akordeonu, który szczególnie popularny jest w Beskidach i na Słowacji. W Węgierskiej Górce jest organizowany Międzynarodowy Konkurs Heligonistów, a w tym roku prowadził go znany aktor Stanisław Jaskułka.

http://fundacjabracigolec.pl/index2.php?chapter=galeria&category=6

http://www.zywiecczyzna.pl/szczegoly.php?8590III Międzynarodowy Konkurs Heligonistów

Węgierska Górka
29 lipca 2007 r.


W niedzielę 29 lipca w "Szałasie pod Baranią" odbył się "III Międzynarodowy Konkurs Heligonistów".


W PROGRAMIE między innymi:

  • godz. 13.30 - barwny, muzyczny korowód uczestników konkursu, oraz bryczek konnych z zaproszonymi gośćmi do "Szałasu pod Baranią",
  • godz. 13.45 - hymn skomponowany przez braci Golców w wykonaniu heligonistów oraz orkiestr dętych - z Łodygowic i Żabnicy (Parafialna Orkiestra Dęta "Barka - pod dyrekcją Łukasza Golca,
  • godz. 15.00 - prezentacja dorobku kulturalnego folkloru Polski, Czech i Słowacji - występy artystyczne poszczególnych uczestników konkursu, przeplatane góralskim humorem prowadzących Festiwal: Stanisława Jaskułki (znanego aktora teatralnego i filmowego, górala z Nowego Targu) oraz Jana Karpiela Bułecki (zakopiańskiego architekta, świetnego znawcy muzyki i kultury obszaru Karpat),
  • recital gościa specjalnego - Martina Ciernansky z Żiliny (Słowacja) - mistrzowski popis gry na heligonkach,
  • wspólna zabawa z tańcami przy dzwiękach muzyki ludowej kapel góralskich, połączona z degustacją potraw kuchni regionalnej, przygotowanych przez miejscowy zajazd - "Szałas pod Baranią".


Fotorelacja poniżej:Źródło: http://www.wegierska-gorka.opg.pl/szczegoly.php?5369I Międzynarodowy Konkurs HeligonistówWęgierska Górka

31 lipca 2005 r.

KONKURS HELIGONISTÓW w którym udział biorą muzycy ludowi z Czech, Słowacji i Polski. W jury zasiadają: Paweł Golec i Łukasz Golec (GOLEC uORKIESTRA), Roman Capek (Słowacja), Tomasz Iwanow oraz Czesław Pawlus z Żabnicy.

Konkurs połączony jest z koncertem orkiestr dętych, które prezentują się w różnych miejscach gminy Węgierska Górka. Natomiast podczas imprezy grają wspólnie utwór napisany przez Łukasza Golca.

Konferansjerem jest znany aktor Stanisław Jaskułka.Artykuł M. Pietrasiny o Festiwalu

Zagrojcies nom heligonki podźwiynkujcie srybrne dzwonki

Jynccie gynśle, warccie bymbny huccie gajdy tu i wsyndyI zagrały heligonki, w ostatnią niedzielę lipca podczas I Międzynarodowego Konkursu Heligonistów. Niezwykła to była impreza. Szczytna idea konkursu, słynni muzycy zasiadający w jury, niepowtarzalny konferansjer. Całości dopełniała naturalna scenografia "Szałasu pod Baranią" oraz klimat, który stworzyła licznie zgromadzona publiczność.

Burccie basy i basetly
skrzypccie dudy, piyjcie flety
i trombity niek głos niesie
po dziedzinak i po lesie.

Imprezę rozpoczęły orkiestry dęte z Łodygowic i Milówki, dając koncerty we wszystkich sołectwach gminy Węgierska Górka. Sam konkurs poprzedziło wspólne wykonanie przez heligonistów oraz wspomniane orkiestry znanych wszystkim utworów, charakterystycznych dla Żywiecczyzny, Słowacji i Czech. Popularną "Sarnę" czy "Katerinę" rozpisał Łukasz Golec.

Heligonko - siostro dźwiynku
co do usu wpados w jynku
groj melodyje nade ckliwe
i baciarki wiecnie zywe.

Do rywalizacji o tytuł najlepszego camerata przystąpiło 15 heligonistów z Polski i Słowacji. W kategorii do 18 lat licznie zaprezentowała się młodzież, uczęszczająca do Ogniska Twórczości Artystycznej przy Gimnazjum w Milówce, które powstało blisko 3 lata temu z inicjatywy słynnych braci Golców. Łukasz i Paweł zakupili instrumenty. Obecnie pod okiem Romana Capka uczy się kilkadziesiąt dzieci. Najmłodsze mają zaledwie 5 lat. Absolwenci tej oryginalnej szkółki potrafią "poduchać" w gajdy, umieją grać na heligonce, okarynie, skrzypcach czy wielkopostnej fujarce z czarnego bzu. Młodzi muzycy występowali w kwintecie, duecie oraz solo. Ocenie podlegał śpiew, technika gry, autentyczność stroju ogólny wyraz artystyczny. Na prezentację trwającą maksymalnie 5 minut, składała się z co najmniej trzech melodii ludowych, charakterystycznych dla danego regionu.

Groj nom marse i mazury
juhaskigo groj nad chmury.
Heligonko groj nom sumnie
zbójnickigo siustoj dumnie.

Impreza, którą zorganizował Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka miała na celu popularyzację gry na heligonce - guzikowym instrumencie pochodzącym ze Słowacji, wchodzącym w skład tradycyjnych kapel góralskich z Żywiecczyzny, Moraw i Oravy. Ciekawostką jest, iż nie tylko jury oceniało wykonawców. Także publiczność miała możliwość głosowania na najlepszego jej zdaniem heligonistę. Konkursowi przypatrywała się wielce szanowna komisja, oceniająca zmagania muzyków podczas trwającego wówczas XXXVI Festiwalu Folkloru Górali Polskich w ramach 42 Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Niek się dźwiynki strojom kraśnie
w holak, w wiyrchak i przy watrze
Hej! Hej! Hej
Piscołecko groj nom grej

W przerwie konkursu wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Parafii w Żabnicy, pod batutą księdza Arkadiusza Talika. Okolicznościowe słowo wygłosił gospodarz gminy wójt Piotr Tyrlik. Wręczono także podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce, który był głównym sponsorem imprezy i Marka Koźlika - współpomysłodawcy imprezy i organizatora konkursu heligonistów, który odbył się w Węgierskiej Górce przed dziesięciu laty.

Gromkie brawa oraz okolicznościowy dyplom otrzymał Stanisław Jaskułka - znany aktor, który znakomicie wystąpił w roli prowadzącego imprezę, oraz szanowne jury w skład którego weszli: Łukasz i Paweł Golec - Golec uOrkiestra, Roman Capek - uznany heligonista ze Słowacji, Czesław Pawlus oraz Tomasz Iwanow "Buli" z Żabnicy - doświadczeni muzycy, laureaci prestiżowych konkursów w kategorii "mistrz i uczeń". Wyrazy uznania przekazano także Tadeuszowi Gołuchowi, współautorowi scenografii i rzeźby, twórcy cytowanego wiersza napisanego specjalnie na tę okoliczność oraz Magdalenie i Józefowi Kupczakom - gospodarzom "Szałasu pod Baranią". Słowa podziękowania skierowano także do Ochotniczej Straży Pożarnej z Węgierskiej Górki, orkiestr dętych na czele z ich kierownikami: Kazimierzem Mędrzakiem i Czesławem Sanetrą oraz miejscowego Komisariatu Policji.

Groj nom heligonko w ucho
jaze krew nom w nuku bucho
Raduj ze nos i cies ckliwie
przy gorzołce i przy piwie.

W drugiej części konkursu wystąpili dorośli muzycy, grający na heligonkach od lat. Wszystkie instrumenty na których uczestnicy prezentowali swe umiejętności mają co najmniej pół wieku i są warte kilka tysięcy złotych.

Śpiywoj z nami melodyje
kiedyz wiater sprośnie wyje
Groj na przekór jego złościom
łozwesel go paradnościom.

Podczas obrad jury zaprezentowały się Kapele "Grappa", "Haśnik" oraz "Capki". Organizatorzy i gospodarze zadbali aby w regionalnym zajeździe oprócz uczty dla ducha, było również coś dla ciała. Serwowano m.in. żurek, golonko, kwaśnica, gulasz i bigos.

Kiedy dysc zaś bydzie psocił
groj melodyje, tom z uwroci
ka, świyrk sumi downe casy
a, potocek gwarzy z lasym
Kaj zbrynkajom łowce biołe
a, ptosecki trele swoje.

Wyniki I Międzynarodowego Konkursu Heligonistów przedstawiają się następująco: w kategorii młodzieży do 18 lat zwyciężył były uczeń "Buligo" Kamil Wojtyła z Żabnicy, który otrzymał także tytuł najlepszego heligonisty w plebiscycie publiczności. II miejsce zdobył na heligonce dziadka Mateusz Kalfas z Szarego, natomiast na trzecią lokatę zajęła Barbara Motyka z Milówki.

W kategorii dorosłych lepsi okazali się Słowacy: I miejsce zdobył Serafin Ganobcik z Oravskiego Vesela grający fantazje własnej kompozycji, a drugie Karol Revaj z Cadcy, właściciel najładniejszej heligonki, której brzmieniem jury było zauroczone. Trzecie miejsce przyznano Franciszkowi Pawlusowi z Żabnicy. Indywidualne wyróżnienia otrzymali: Rudolf Majak - grający na heligonce zaledwie od pół roku, Paweł Pryszcz - niewidomy uczeń, któremu szczególnie dziękował jego nauczyciel, Marcin Kupczak, Vlasta Mudrikova, Jozef Smolka, Wiktoria Biegun, oraz Emil Greń obchodzący w tym roku 80 urodziny. Doceniono duet: Agnieszka Michalska i Barbara Motyka oraz kwintet: Kalfas Katarzyna, Kalfas Mateusz, Pryszcz Paweł, Michalska Agnieszka i Barbara Motyka. Groj nom wiecnie heligonko bo w tym graniu jest moc - słonko Gdy sie cłek na słucho grania duse mo ciepłom łod miłowania. Po zakończeniu konkursu i wręczeniu nagród wspólnie biesiadowano a do tańca przygrywały góralskie kapele. OPG WG pragnie podziękować wszystkim, którzy okazali jakąkolwiek pomoc i wsparcie przy organizacji I Międzynarodowego Konkursu Heligonistów. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, wsparciu sponsorów oraz ludziom dobrej woli, gmina Węgierska Górka wpisała do kalendarza kolejną imprezę, która uatrakcyjni letni pobyt wypoczywającym na jej terenie turystom .

Być może prorocze okażą się słowa Stanisława Jaskułki i "w przyszłym roku odbędą się mistrzostwa świata w rozciąganiu heligonki".Tekst :M. Pietrasinahttp://www.zywiecczyzna.pl/szczegoly.php?2859

Ostatnia zmiana:
kjaskulka @ sgsp edu pl
2007-09-04Do góry


     Pobierz Firefoksa teraz i podpal sieć!