Powrót
Złoty Krzyż Zasługi

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 listopada 2005 r.

o nadaniu orderów i odznaczeń

(M.P. z dnia 13 stycznia 2006 r.)

Rej. 299/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w upowszechnianiu tradycji ruchu studenckiego i młodzieżowego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Klamut Jan Andrzej,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Ludwiczak Janusz Jerzy, 3. Siwiec Jerzy Roman, 4. Tymanowski Stefan Eugeniusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bandurski Janusz Wacław, 6. Gruszczyk Andrzej Janusz, 7. Karnecki Marek Marian, 8. Raciborski Jacek, 9. Skwarczyński Waldemar Stanisław, 10. Widła Tadeusz, 11. Wydra Jerzy,

za zasługi w upowszechnianiu tradycji ruchu studenckiego i młodzieżowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Grochowski Lucjan, 13. Konieczny Witold Jerzy, 14. Krakowian Józef, 15. Łachut Andrzej Sebastian, 16. Magnuszewska-Otulak Grażyna Teresa, 17. Olejarz Witold Franciszek, 18. Stypułkowska Alina Maria, 19. Świerczyński Zbigniew, 20. Tratkowski Waldemar Marek, 21. Ulicki Włodzimierz Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Kończyk Alicja, 23. Popłonyk Romuald Jerzy, 24. Rosopoulos Elektra Dolores, 25. Wiekiera Piotr Rafał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Bęben Marcin, 27. Kołodziejski Paweł Grzegorz, 28. Skoczek Piotr, 29. Wieczorek Kazimierz Stefan,

za wybitne zasługi w pracy naukowej, za osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz Ruchu Studenckiego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

30. Stec Wojciech Jacek,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

31. Dymiński Zbigniew Stanisław,

za wybitne zasługi w normalizowaniu stosunków polsko-litewskich:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. Pawlak Edmund Zygmunt,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

33. Starczewski Marek, 34. Wierzbicki Stefan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

35. Jaszczyszyn Władysław, 36. Leszczyński Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

37. Cieplińska Helena, 38. Mlekodaj Jan, 39. Patraj Józef,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Kosek Mieczysław, 41. Miechura Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Mlekodaj Kazimierz, 43. Serafin Michał, 44. Szarawarska Helena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Maciuszek Michalina,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Śląska

46. Doktór Dariusz Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej

47. Klimański Tomasz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckiej

48. Kalandyk Mieczysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny, za osiągnięcia w działalności społecznej

49. Małdyk Paweł,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

50. Nowak Jerzy Stanisław,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności na rzecz społeczności lokalnej:

51. Pacjan Henryk Janusz, 52. Smyczek Jerzy Józef,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Jurkowski Grzegorz Marian,

za zasługi dla rozwoju bankowości spółdzielczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Grodzki Mieczysław, 55. Pluta Barbara Bożenna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Szymczak Włodzimierz Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Jaskułka Stanisław Hubert,

58. Karman Krzysztof Jerzy, 59. Kubiczek Augustyn, 60. Kurowski Lucjan Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Ciubak Jacek Jarosław, 62. Janaczek Andrzej Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Krasoń Grzegorz Marek, 64. Siecińska-Jaworowska Monika Małgorzata, 65. Wróbel Jerzy Grzegorz,

za zasługi w promowaniu i upowszechnianiu sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

  1. Kopczyńska Mieczysława Wanda,
  2. . Kubacki Sylwester,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Popiołek Krzysztof Stanisław,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Skowroński Czesław Wacław,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

za zasługi dla Polskiego Radia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Bregy Wiktor Aleksander.

Źródło strony: http://bap-psp.lex.pl/serwis/mp/2006/0034.htm

Ostatnia zmiana:
kjaskulka @ sgsp edu pl
2007-07-30Do góry


     Pobierz Firefoksa teraz i podpal sieć!