Powrót
Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej

XIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY KOWALSKIE

3-15 lipca Wojciechów

Autor zdjęcia: Wojciech Jargiło


..."Stanisław Jaskułka, aktor, mistrz gwary ludowej, który ze swadą poprowadził weekendowe pokazy twierdzi, że tradycyjne kowalstwo polegające na podkuwaniu koni i naprawie narzędzi rolniczych staje się dziś reliktem przeszłości. Jednak dawna sztuka, wsparta umiejętnościami marketingowymi i znajomością trendów, ma rację bytu. Dziś w modzie są żelazne okucia do mebli, kraty, kapliczki, zamki, ogrodzenia. Za granicą kowal artysta ma wielkie wzięcie i poważanie. Polacy otrzymują zamówienia na wykonanie okuć w średniowiecznych zamkach.
– Kowale powiadają: ja wsyćko zrobię, co się klientowi zabździ w głowie, byle miał portfel pełen grajcarów – powiada Jaskułka"...

Źródło: http://www.kurierlubelski.pl/


Program imprezy

14 lipca (sobota)

 • godz. 10.00 Sympozjum "Działania na rzecz ochrony i kultywowania tradycyjnego kowalstwa artystycznego" (Sala kawiarniana w Wieży Ariańskiej)- Fundusze na organizowanie i unowocześnienie kuźni w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013- Działania Stowarzyszenia Kowali Polskich na rzecz zachowania i promocji ludowego kowalstwa polskiego- Wykorzystanie kowalstwa jako elementu dziedzictwa kulturowego w budowaniu produktu lokalnego w środowisku wiejskim
 • godz. 13.30 Uroczyste rozpoczęcie OGÓLNOPOLSKICH TARGÓW SZTUKI KOWALSKIEJ (Plac przy kuźni Romana Czernieca)
  • Pokaz kucia w wykonaniu mistrzów
  • Prezentacja i sprzedaż wyrobów kowalskich na stoiskach targowych
  • Kiermasz sztuki ludowej
  • Konkurs o Nagrodę Mediów Lubelskich na najlepszą prezentację
  • Konkurs o Nagrodę Kowali Polskich
  • Konkursy z udziałem kowali i publiczności
  • występy zespołów ( Kapela Wojciechowska, Zespół wokalny Działający przy GOK, ludowe zespoły folklorystyczne)
 • godz. 16.00 Koncert zespołu PANKHARITA
 • godz. 18.30 Pokaz kucia konia
 • godz. 21.00 Koncert zespołu SKANER (estrada przy Wieży Ariańskiej)
 • godz. 22.30-2.00 DYSKOTEKA

15 lipca (niedziela estrada przy Wieży Ariańskiej)

 • godz. 11.30 UROCZYSTA MSZA ŚW. W INTENCJI KOWALI
 • godz. 12.30 Przemarsz korowodu na plac przy WieżyAriańskiej
 • godz. 13.30 Cd. OGÓLNOPOLSKICH TARGÓW SZTUKI KOWALSKIEJ
  • Prezentacja i sprzedaż wyrobów kowalskich na stoiskach targowych
  • Wstęp zespołu dziecięcego BABA JAGA
  • Występ zespołu tanecznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie
  • Występ grupy tanecznej EXTREME STUDIO
  • Konkursy z udziałem kowali i publiczności
 • godz. 15.00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE XIII OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW KOWALSKICH I OGÓLNOPOLSKICH TARGÓW SZTUKI KOWALSKIEJ
 • godz. 16.00 Biesiada z Teatrem Frant cz. I
 • godz. 17.30 Koncert ALICJI MAJEWSKIEJ I WŁODZIMIERZA KORCZA
 • godz. 19.00 Biesiada z Teatrem Frant cz. II
 • godz. 21.00 Koncert zespołu ŁZY

Źródło: http://www.kowale.com.pl/index.php?go=progXI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY KOWALSKIE

28 czerwca - 10 lipca 2005 r.

W XI Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich wzięło w nich udział 20 adeptów sztuki kowalskiej (18 mężczyzn i dwie kobiety).

Ponieważ Warsztaty to jedyna w Polsce "szkoła kowalstwa", uczestnicy przyjechali z całego kraju aby tutaj pod kierunkiem doskonałych mistrzów tego zawodu: Andrzeja Słowika woj. podkarpackie, Ryszarda Skuzy woj. świętokrzyskie, Józefa Kułaka woj. małopolskie, Kazimierza Kudły woj. podkarpackie oraz Romana Czernieca woj. Lubelskie zgłębiać tajniki kowalstwa Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich to grupa początkująca, rekrutująca osoby stawiające pierwsze kroki w tym zawodzie i druga - zaawansowana, złożona z osób przygotowujących się do zdawania w Wojciechowie egzaminów czeladniczych.

Podczas Warsztatów adepci sztuki kowalskiej poznali podstawowe operacje kowalskie: nagrzewanie metalu, określanie temperatur za pomocą barw żaru, spęczanie, wydłużanie metalu, wykonując proste świeczniki i zawiasy poznali techniki zaginania, skręcania, przecinania, przebijania, zgrzewania oraz zdobienia i oksydowania metalu, przy wykonaniu przecinaka kowalskiego uczniowie poznali zasady obróbki cieplnej stali, hartowania i odpuszczania. Pod kierunkiem mistrzów wykonali kleszcze kowalskie, którymi posługiwali się do końca nauki, regenerowali również swoje narzędzia pracy. Poznali umiejętności zabezpieczania wyrobów przed korozją.

Ponadto uczniowie zwiedzili Muzeum Kowalstwa, gdzie zapoznali się z dawnymi narzędziami i urządzeniami kowalskimi (miech, ręczne wiertarki), instruktorzy omówili podstawowe techniki łączenia i kucia metalu na wybranych przykładach oraz różnice regionalne w kowalstwie polskim w sposobie kucia i zdobienia metalu. Uczestniczyli również w wykładach i szkoleniach "Marketing i przepisy prawne w prowadzeniu kuźni", "Podstawy projektowania wyrobów kowalskich", "Regionalizm w kowalstwie polskim".

Zajęcia trwały 8 godzin dziennie z przerwą na obiad. Każde zajęcia poprzedzone były instruktażem przeprowadzonym w formie wykładu. Instruktaż zakończony był pokazem wraz ze szczegółowym omówieniem wykonywanej czynności bądź operacji. Po zakończeniu części teoretycznej uczniowie pod kierunkiem mistrzów wykonywali zaplanowane czynności. W dniach 7 lipca - 8 lipca 2005 po raz pierwszy w Wojciechowie został przeprowadzony egzamin czeladniczy w zawodzie kowala. Do egzaminu przystąpiło 4 uczestników Warsztatów Kowalskich : Podczas części praktycznej zdający egzamin przedstawili pracę wykonaną w domu na zadany przez komisję egzaminacyjną temat - stojący wieszak na ubrania lub świecznik, natomiast drugą pracę - kołatkę, wykonywali w Wojciechowie pod okiem komisji egzaminacyjnej. W ciągu 13 dni Warsztatów każdy uczestnik wykonał co najmniej dwie prace. Były to zarówno prace zbiorowe jak i indywidualne. Każda z nich musiała wykorzystywać przynajmniej trzy poznane podstawowe operacje kowalskie. Powstały różnorodne świeczniki, kwietniki, wieszaki, podkowy, miecze itp. Pracą zbiorową wykonaną pod kierunkiem instruktora Ryszarda Skuzy było "Akwarium".

Kuźnia Pana Czernieca podczas Warsztatów funkcjonowała normalnie, toteż uczniowie mogli obserwować jakie prace wykonuje współczesny, wiejski kowal, a niekiedy sami wykonywali proste zlecenia. Mistrzowie kształcący adeptów podczas tegorocznych Warsztatów oceniali uczniów biorąc pod uwagę zarówno powstałe podczas nauki prace jak również ich dokładność wykonania, zaangażowanie ucznia oraz dbałość o porządek na stanowisku. Postanowili wyróżnić Jana Mondzelewskiego z Rzeszowa woj. Podkarpackie.

Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej

9 - 10 lipca 2005 r.

Doskonałym uzupełnieniem nauki były OGÓLNOPOLSKIE TARGI SZTUKI KOWALSKIEJ, w których uczestniczyło ponad 40 mistrzów kowalstwa z całej Polski wraz z pomocnikami. Impreza ta, organizowana od 2000 r. ma na celu przede wszystkim stworzenie rynku zbytu na kowalskie wyroby artystyczne i użytkowe.

Targi rozpoczęło Sympozjum na temat: Działania na rzecz promocji i zachowania ludowego kowalstwa polskiego podczas którego zostały przeprowadzone wykłady nt.
- Rola Stowarzyszenia Kowali Polskich w promocji oraz zachowaniu ludowego kowalstwa polskiego - Fundusze strukturalne na organizowanie i unowocześnienie kuźni
- Internet jako narzędzie promocji kowalstwa oraz źródło informacji o możliwościach wsparcia inwestycji, - Zastosowanie kowalstwa artystycznego w budownictwie sakralnym.

W godz. 14.00 - 19.00 odbywał się konkurs kucia o Nagrodę Mediów Lubelskich. Temat pracy wykonanej podczas konkursu był dowolny. Jednym z kryteriów w doborze tematu była możliwość realizacji przedsięwzięcia w określonym czasie 6 godzin. Jury złożone z przedstawicieli mediów lubelskich patronujących imprezie, oceniało ogólne wrażenie z obserwacji umiejętności kowala, wartość estetyczną wykonanej pracy, wystrój i sposób prezentacji stoiska targowego.
Komisja przyznała dwie Nagrody Główne - otrzymali je:

- Stanisław Wozowicz z Niedźwiady woj. Podkarpackie oraz

- Kazimierz Kudła z Zawady woj. Podkarpackie

Werdyktem jury konkurs na najlepsze stoisko wygrali:

- Pan Roman Czerniec z Wojciechowa

- Augustyn Gdyk z Muniny

Prace wykonane podczas konkursu zostały również ocenione przez kowali.

Nagrodę Stowarzyszenia Kowali Polskich otrzymał Stanisław Wozowicz Niedźwiada woj.podkarpackie

Wyróżnienia otrzymali:

- Wiesław Grochola z Gorzyc

- Adam Stolarczyk z Gardzienic woj. Lubelskie

- Krzysztof Solecki z Rajca Poduchownego woj. Mazowieckie.

W dniu 9 lipca odbył się również się pokaz kucia konia, w którym uczestniczyli Krzysztof Solecki z Rajca Poduchownego woj. mazowieckie oraz Ignacy Sławiński z Wojciechowa woj. mazowieckie. Kowale podkuwali konie ze zwróceniem uwagi na dokładność i fachowość kucia. Pokaz był doskonałą okazją do zaprezentowania tej trudnej sztuki zarówno młodym kowalom jak również licznie zgromadzonym widzom. Ponieważ obecnie umiejętność podkuwania koni posiadają nieliczni kowale, pokaz był elementem bardzo widowiskowym i chętnie oglądanym przez publiczność. W niedzielę 10 lipca nastąpiło uroczyste zakończenie imprez i rozdanie nagród. Na scenie przy Wieży Ariańskiej grały i śpiewały zespoły artystyczne min. Halina Frąckowiak i zespół PUDELSI, odbywały się konkursy zręcznościowe z udziałem kowali, kiermasze sztuki ludowej, wystawa wyrobów kowalskich i publiczności a kowale na ustawionych stoiskach promowali swoje wyroby.

Imprezę uświetnił również prowadzący - Stanisław Jaskułka.

Unikalny charakter imprez oraz ich już międzynarodowy zasięg oraz szeroka reklama w środkach masowego przekazu spowodowały, że wzięło w nich udział ok. 15.000 osób zainteresowanych pracą kowala i artyzmem jego wyrobów.

Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie i Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej w znaczny sposób przyczyniły się do ochrony i kultywowania polskiego ludowego kowalstwa artystycznego oraz do integracji środowiska kowali. Podczas Warsztatów 20 młodych adeptów sztuki kowalskiej opanowało podstawowe umiejętności z zakresu kucia i zdobienia metalu a czterech z nich zdobyło dyplom czeladniczy. Wyroby wykonywane były tradycyjnymi technikami kowalskimi co w dobie masowej mechanizacji kowalstwa ma ogromne znaczenie dla zachowania dawnych umiejętności kowalskich. Ponad 50 wykonanych podczas imprez wyrobów kowalskich wzbogaciło kolekcję Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie. Biorąc pod uwagę fakt, że Muzeum odwiedza rocznie ponad 8 tys. osób pozostawione tam prace również stanowią doskonałą reklamę dla ich wykonawców.

Imprezy spełniły również ogromną rolę w promocji kowalstwa artystycznego oraz w stworzeniu rynków zbytu na produkty wytwarzane przez kowali. Przedstawiciele tego, do niedawna ginącego zawodu podczas tegorocznych Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej zdobyli wielu klientów na swoje wyroby, co na pewno przyczyni się do zahamowania procesu zamykania kuźni w Polsce.

Źródło: http://www.kowale.com.pl/imprezy/2005/r2005.htmlOstatnia zmiana:
kjaskulka @ sgsp edu pl
2007-07-23Do góry


     Pobierz Firefoksa teraz i podpal sieć!