Powrót
Wigilia Narodów Goniądz

Wigilia Narodow

18 grudnia 2010 w sali widowiskowej Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyło się spotkanie przedstawicieli mniejszości narodowych i religijnych mieszkających na terenie województwa podlaskiego oraz grup narodowościowych czasowo przebywających w naszym regionie. Adam Grabowski dyrektor GOK i Stanisław Jaskułka, prowadzący Wigilię Narodów, przywitali gości i przedstawili przybyłe grupy. Wigilię poprzedził koncert grupy folkowej "Czeremszyna". Następnie odbyła się prezentacja zwyczajów, świątecznych potraw oraz krótkich programów artystycznych poszczególnych mniejszości. Zespół "Żemerwa" zaprezentował zwyczaje bożonarodzeniowe Białorusinów, Zespół Pieśni i Tańca "Ranok" - Ukraińców. Litewską kulturę prezentowała grupa ze Stowarzyszenia Narodowej Kultury Etnicznej z Puńska. Duże zainteresowanie wśród widowni wzbudziła prezentacja grupy czeczeńskiej z Białegostoku. Potrawy świąteczne Romów prezentował Stanisław Stankiewicz. Gospoda "Tarska Jurta" zaprezentowała potrawy i zwyczaje tatarskie, na scenie wystą­pił zespół tatarski "Buńczuk" z Białegostoku. Prezentację zakończyła kolęda "Dzisiaj w Betlejem" w wykonaniu "Chóru znad Biebrzy"

http://szuwarygoniadz.pl/?p=3367

Do góry


     Pobierz Firefoksa teraz i podpal sieć!